Farforældre og morforældre

Ane Jensens anetavle med børn

Ane Jensens anetavle med børn

Ane Jensens anetavle med børn

Ane Jensen

ANE JENSEN, FØDT 14-02-1869 SALL SOGN, HOULBJERG HERRED, VIBORG AMT OG HENDES FORFÆDRE ANE BLEV GIFT MED ESPER LAUSTSEN FØDT 09-12-1867

Jeg har været meget loyal overfor stavemåden i Kirkebøger (KB) og Folketællinger (FT).
DDD = Dansk Demografisk Database.
TGL = Tilgangsliste
AGL = Afgangsliste
Den direkte familie er skrevet med store bogstaver.

ANE JENSENS MORS FAMILIE (se anetavle)

(ANE JENSENS FARS FAMILIE OPLYSES ANDET STED)

Christian den 6. regerer fra 1730 til 1746

1737 fødes JESPER NIELSEN, dør ?

1737 fødes DORTHE (eller DORTHEA) CHRISTENSDATTER, dør ?

Frederik den 5. regerer fra 1747 til 1766

Christian den 7. regerer fra 1766 til 1808

1774 fødes PEDER NIELSEN (Smed, dør 13-11-1842)

1775 måske 1777 METTE JESPERSDATTER (dør 12-08-1836)

KB 1783 Sall sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt 78: ERICH TÆRKILDSEN og KAREN SØRENSDATTER copulerede 17-06-1783 (blev viet eller gift).

FT 1787 Sall sogn DDD:

 • ERICH BØDKER, 35 Aar, Gift, Manden, (Gaardbeboer)
 • KAREN SØRENSDATTER, 30 Aar, Gift, Konen
 • Therchel, 4 Aar, Ugift, Deres Børn
 • SØREN, 3 Aar, ditto
 • Niels, 1 Aar, ditto
 • Christen Terchelsen, 31 Aar, Ugift, Inderste
 • (Den originale FT 1787 oplyser ikke at Erich er ”Gaardbeboer”. Han kaldes BØDKER men hedder også TÆRKELSEN. Christen kan være lillebror til ERICH.
 • KAREN SØRENSDATTER synes ikke at være født i Sall sogn i perioden 1755 til 1764, hhv opslag 64 til 70.)

FT 1787 Hammel sogn, Gjern Herred, Skanderborg Amt opslag 6 samt DDD for samme:

 • JESPER NIELSEN, 50 Aar, gift, Manden, Bonde og gaardbeb
 • DORTHE CHRISTENSDATTER, 50 Aar, gift, Koenen
 • Anne Jespersdatter, 12 Aar
 • METTE JESPERSDATTER 10 Aar
 • Niels Jespersen, 7 Aar
 • Cresten Jespersen, 4 Aar, alle børn af 1 ste ægteskab
 • Joh. Oloffs Datter, 70 Aar, Enke, Meget fattig og Wanfør
 • Karen , 44 Aar, hendes Datter
 • Hans Michelsen, 55 Aar, Gift, Manden, Indsiddere
 • Christence, 54 Aar, Gift, Koenen
 • Anne Cathrine, 22 Aar, Ugift, 1 datter af Koenens 1ste ægteskab, Wandfør og intet i nogen maade kan fortiene

FT 1801 Sall sogn Sall Bye DDD:

 • ERICH THERKILDSEN, 50 Aar, Gift, Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
 • KAREN SØRENSDATTER, 39 Aar, Gift, Hans Kone
 • SØREN ERICHSEN, 16 Aar, Ugift, Deres Børn
 • Niels Erichsen, 14 Aar, ditto
 • Jens Erichsen, 12 Aar, ditto
 • Bodild Erichsdatter, 10 Aar, ditto
 • Maren Erichsdatter, 7 Aar, ditto
 • Kiersten Erichsdatter, 3 Aar, ditto
 • Søren Danielsen 1, Aar, Ugift, Et Pleiebarn, hvis Moder er Amme i Randers
 • (Sønnen Therchel er nok ude at tjene, han er nu 18 år)

FT 1801 Hammel sogn opslag 5: Udfløttet Gaard

 • JESPER NIELSEN, 63 Aar Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
 • DORTHEA KRESTENSDATTER, 63 Aar, Hans Kone, begge i 1ste Ægteskab
 • METTE JESPERSDATTER, 25 Aar, Ugift
 • Niels Jespersen, 21 Aar, Ugift
 • Kresten Jespersen, 17 Aar, Ugift
 • Karen Nielsdatter, 54 Aar, Sødskendebarn, Wanfør og under Almisse af Sognet.

(Måske er Karen lillesøster til Jesper da hun hedder Nielsdatter. Måske fik Jesper gården og skulle derfor passe den handikappede søster. Hvem ved?)

KB 1804 Hammel sogn opslag 44: Løverdagen d. 30te Junii blev Ungkarl PEDER NIELSEN Smed og Pige, METTE JESPERSDATTER, begge af Hammel viede. Forlovere: JESPER NIELSEN og Jens Kammer. (JESPER NIELSEN er METTE’s far.)

KB 1805 Hammel sogn opslag 48: 18de Søndag ef. Trinit(atis) havde Smeden PEDER NIELSEN og Hustrue METTE JESPERSDATTER af Hammel en Søn til Daaben, som blev født d. 26de Aug og kaldet Niels, baaren af Præstens Pige Elisabeth Poulsdatter. Fadere: Mads Jensen, Rasmus Pedersen, Søren Povelsen, Kresten Jespersen og Peder Rasmussens Hustrue, alle af Hammel. (Kresten Jespersen er METTE’s bror).

KB 1807 Hammel sogn opslag 55: 2den Søndag e Trinit(atis) havde Smeden, PEDER NIELSEN og Hustrue METTE JESPERSDATTER af Hammel en Søn til Daaben, som blev kaldet Jesper, baaren af Jens Mundrups Hustrue, Elisabeth Sørensdatter ibidem. Vidner: Mads Jensen, Peder Rasmussen, Jens Kammer, Mads Rasmussen og Peder Bijtes Hustrue, alle af Hammel.

Frederik den 6. regerer fra 1808 til 1839

Der er indtil 1815 ikke flere børn at finde i Hammel sogn, og den næste fødsel finder sted i 1814, men her er PEDER NIELSEN og METTE JESPERSDATTER flyttet fra Hammel til Sporup. AGL fra Hammel begynder først i 1818 og TGL til Sporup findes ikke. Dog kan PEDER og METTE være flyttet fra Hammel til et andet sogn (ukendt) inden vi genfinder dem i Sporup sogn. Her er PEDER fortsat smed. Ifølge kirkebogen for Sporup findes der flere smede i området. Vi har ikke hjælp af FT, da disse ikke findes mellem 1801 og 1834. Men der kan være flere søskende til SØREN PEDERSEN end de her registrerede.

KB 1814 Sporup sogn, Gjern Herred, Skandbg Amt opslag 3: Jens Pedersen født d. 18-04-1814 Forældre PEDER NIELSEN og METTE JESPERSDATTER, Smed i Lyngbye. Fadderne: Morten Andersens Pige Karen Marie i Klintrup, Niels Povelsens Kone i Lyngbye, Jens Caspersen, Thomas Nielsen og Niels Rasmussen, Gaardmænd i Lyngbye. (Jens er SØREN PEDERSENS storebror, og han dør 17-01-1815, opslag 141. Moderen er nu 39 år.)

KB 1816 Sporup sogn opslag 6: SØREN PEDERSEN født 15-06-1816 Far: PEDER NIELSEN, smed i Lyngbye Mor: METTE JESPERSDATTER Faddere: Gårdmd. Niels Jespersens kone i Hammel, Niels Rasmussens kone i Lyngbye, Lars Sahl, Anders Haumann, Thomas Nielsen, gårdmd i Lyngbye.

KB 1817 Sall sogn opslag 144: Ungkarl SØREN ERICHSEN, 32 Aar, og Pige KAREN MARIE POULSDATTER, 20 Aar, copuleret 15-02-1817 i Kirken. Forlovere: ERICH TERKILSEN og Anders Sørensen begge Gaardmænd i Sall.

KB 1817 Sall sogn opslag 12: METTE KIRSTINE SØRENSDATTER født 22-09-1817. Forældre: S ØREN ERIKSEN og KAREN MARIE POULSDATTER. Faddere: Niels Løstrup? og ERICH BØDKER i Sall.

KB 1819 Sporup sogn opslag 47: Kirsten Pedersdatter født 19-03-1819 Forældre PEDER NIELSEN Smed i Lyngbye, METTE JESPERSDATTER. Faddere: Grdm Christen Jespersens Kone i Hammel, Thomas Nielsens Kone, Anders Sørensen, Ove Erentzen, Christen Jensen, alle Grdm i Lyngbye. (METTE’s lillebror og kone bor stadig i Hammel.)

KB 1829 Sall sogn opslag 218: ERICH TERKILSEN, Aftægtsmand i Sall, dør 20-03-1829 77 Aar gammel.

KB 1831 Sporup sogn opslag 96: SØREN PEDERSEN i Lyngbye konfirmeret, født 15-06-1816, Søn af P. NIELSEN og M. JESPERSDATTER. God Kundskab og opførsel. Vakcineret 22-09-1818 af Hvidsten.

FT 1834 Sporup sogn DDD:

 • PEDER NIELSEN, 60 Aar, Gift, Smed
 • METTE JESPERSDATTER, 59 Aar, Gift, hans Kone
 • SØREN PEDERSEN, 18 Aar, ugift, deres Børn
 • Kirsten Pedersdatter, 15 Aar, Ugift, deres Børn

FT 1834 Sall sogn Aptrup Bye, En Gaard DDD:

 • SØREN ERICHSEN, 59 ? Aar, gift, Gaardmand
 • KAREN MARIE POULSDATTER, 37 Aar, gift, Kone
 • Poul Sørensen, 16 Aar, ugift, Søn
 • Erich Sørensen, 14 Aar, ditto
 • Kristen Sørensen, 4 Aar, ditto
 • Jens Sørensen, 3 Aar, ditto
 • METTE KIERSTINE SØRENSDATTER, 17 Aar, ugift, Datter
 • Lise Sørensdatter, 10 Aar, ditto
 • Ane Kierstine Sørensdatter, 9 Aar, ditto (Ane Kierstine dør 10-05 1835)
 • Maren Sørensdatter, 6 Aar, ditto
 • Bodilmarie Sørensdatter, 1 Aar, ditto

(Ved kontrol i den originale FT står der ganske vist at SØREN er 59 år og dermed født ca 1775. Ved FT 1801 og senere FT’er SØREN er registreret med samme kone og sammenfald af børnenavne, er SØREN født i 1785. Ved kontrol i KB 1774 til 1777 i opslag 74 til 76 for Sall sogn findes ingen SØREN ERICHSEN. Siderne i KB 1785 er uheldigvis ødelagte så vi kan ikke i dette år finde SØREN’s fødsels- og dåbsregistrering. Jeg betragter det som mest sandsynlig at der er 12 års forskel imellem SØREN og KAREN MARIE og ikke 22 år. SØRENS døds- attest i 1867 bekræfter dette.)

KB 1834 Sporup sogn opslag 116: Kirsten Pedersdatter i Lyngbye konfirmeres. Hun var afvist forrige Aar. Forældre: PEDER NIELSEN, METTE JESPERSDATTER i Lyngbye. Maadelig Kundskab, god Opførsel. Vakcineret 11 Aug 1824 af Grill.

KB1836 Sporup sogn opslag 173: METTE JESPERSDATTER, Smedens kone i Lyngbye dør 61 Aar gammel d. 12-08-1836. Født i ----------. (Desværre er METTE’s fødested ikke oplyst, men hvis hun var født i Sporup sogn, så havde det nok været skrevet. Det er herfor nærliggende at tro at hun er født i Hammel sogn, da hendes bror Niels Jespersens kone er fadder ved hendes søn SØREN PEDERSENS fødsel. Se FT 1787. I DDD findes kun denne mulighed.

Christian den 8. regerer fra 1839 til 1848

FT 1840 Sporup sogn opslag 2:

 • PEDER NIELSEN, 66 Aar, Enkemand, Huusmd og smed
 • SØREN PEDERSEN, 25 Aar, Ugift, Hans Søn, Smedsvend
 • Jens Svendsen, 34 Aar, Gift, Huusmand og Daglaier
 • Dorthe Kirstine Pedersdatter, 28 Aar, Gift, Hans Kone
 • Svend Jensen, 3 Aar, Ugift, deres Barn

FT 1840 Sall sogn opslag 8:

 • SØREN ERICHSEN, 55 Aar, givt, Gaardfolk
 • KAREN MARIE POULSDATTER, 43 Aar, givt, Hans Kone
 • Erich Sørensen, 20 Aar, ugivt, deres Børn
 • Karen Sørensen, 18 Aar, ditto
 • Kristen Sørensen, 11 Aar, ditto
 • Jens Sørensen, 9 Aar, ditto
 • Bodilmarie Sørensen, 7Aar, ditto
 • Terkil Sørensen, 5 Aar, ditto

KB 1829 Sall sogn opslag 235: KAREN SØRENSDATTER dør 21-03-1840, 79 Aar gammel. Opholdskone i Sall. Fødested Sall. Fader SØREN ANDERSEN, Huusmand i Sall. Enke efter Gaardmand ERICH TERKILSEN.

KB 1841 Sall sogn opslag 156: Ungkarl og Smed SØREN PEDERSEN af Lyngby, 25 ¼ Aar gl, og Pigen METTE KIERSTINE SØRENSDATTER af Aptrup, 24 Aar gl, giftes i Sall Kirke 25-09-1841. Forlovere: Gaardmd SØREN ERIKSEN af Aptrup og Smed Mads Jørgensen af Sall. (SØREN ERIKSEN er METTE KIRSTINE’s far)

KB 1842 Sporup, Gjern opslag 76: METTE SØRENSEN født 01-06-1842, døbt 24-07-1842. Far: SØREN PEDERSEN, smed i Lyngbye Mor: METTE KIRSTINE SØRENSDATTER i Lyngbye Faddere: Kirsten Pedersdatter, tjenestepige i Farre, Grdm J. Andersens kone, Gmdene (gårdmændene) J. Nielsen, S. Nielsen, M. Jensen, alle af Lyngbye.

KB Sporup sogn opslag 157: PEDER NIELSEN, Smed i Lyngbye dør 13-11-1842, 67 Aar gammel.

TGL 15-04-1844 Sall sogn, Houlbjerg opslag 17: SØREN PEDERSEN, 27 3/4 år, Bysmed i Aptrup, METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, 26 ½ år, hans hustru. (Begge forlader Lyngby i Sporup sogn og flytter til Aptrup i Sall sogn, 1½ år efter faderens død.)

KB 1844 Sall sogn opslag 97: Karen Marie Sørensen født 11-06-1844, døbt i Kirken 28-07-1844. Far: SØREN PEDERSEN Smed i Aptrup Mor: METTE KIRSTINE SØRENSDATTER Faddere: Karen Sørensdatter, tjenestepige Søbygård, Mette Marie Nielsdatter, Gaard:(gårdmand) Søren Sørensen hustru i Hammel, Niels Kristensen, Søren Jensen gårdmand i Aptrup, Rasmus Poulsen gaardmd i Sall. (Karen Marie er METTE SØRENSEN’s lillesøster, andre søskende står i FT’erne)

FT 1845 Sall sogn, Aptrup by opslag 13: Et huus:

 • SØREN PEDERSEN, 29 år født i Lyngby sogn (?)2), Bysmed,
 • METTE KJERSTINE SØRENSDATTER, 28 år, født i Sall sogn, hans kone
 • METTE SØRENSDATTER, 3 år, født i Sall sogn
 • Karen Marie Sørensen, 1 år, deres børn.

Note 2): Lyngby hører til Sporup sogn.

FT 1845 Sall sogn opslag 13 samt DDD:

 • SØREN ERICHSEN, 60 Aar, gift, Gaardmand, født her i Sognet
 • KAREN MARIE POULSDATTER, 48 Aar, gift, Hans Kone, født her i Sognet
 • Erich Sørensen, 24 Aar, ugift, deres Børn, født her i Sognet
 • Jens Sørensen, 14 Aar, ditto
 • Bodilmarie Sørensdatter, 12 Aar, ditto
 • Terchil Sørensen, 10 Aar, ditto
 • Peder Sørensen, 8 Aar, ditto
 • Søren Sørensen, 6 Aar, ditto
 • Ane Kierstine Sørensdatter, 3 Aar, ditto
 • Nielsine Sørensdatter, 1 Aar, ditto

(SØREN og KAREN MARIE får i alt 15 børn i perioden 1817 til 1844)

Frederik den 7. regerer fra 1848 til 1863

FT 1850 Sall, Aptrup by opsalg 11: Et huus:

 • SØREN PEDERSEN, 34 år født i Sporup sogn, Huusmand, Smed, huusfader
 • METTE KJERSTINE SØRENSDATTER, 33 år, født i Sall sogn, hans kone
 • METTE SØRENSEN, 8 år, født i Sall sogn
 • Karen Marie Sørensen, 6 år
 • Jensine Sørensen, 5 år
 • Ane Kirstine Sørensen, 4 år
 • Petrine Sørensen, 2 år
 • ugift alle født i Sall sogn, deres børn.

(Ingen af pigerne kan fortsætte familietraditionen med fortsat smedevirksomhed, men senere får SØREN og METTE KJERSTINE en plejesøn, som måske kan fortsætte traditionen.

FT 1850 Sall sogn opslag 11: En Gaard (Ligger i optællingen nabo til SØREN PEDERSEN smed)

 • SØREN ERICHSEN, 65 Aar, givt, Gaardmand, Huusfader, født her i Sognet
 • KAREN MARIE POULSDATTER, 53 Aar, givt, Hans Kone, født her i Sognet
 • Poul Sørensen, 31 Aar, ugift, deres Børn, født her i Sognet
 • Erich Sørensen, 29 Aar
 • Elisabeth Sørensdatter, 26 Aar, ditto
 • Terkild Sørensen, 15 Aar, ditto
 • Peder Sørensen, 13 Aar, ditto
 • Søren Sørensen, 11 Aar, ditto
 • Ane Kjerstine Sørensen, 8 Aar, ditto
 • Nielsine Sørensen, 6 Aar, ditto

(Terkild Sørensen dør 24-07-1860, 25 Aar 7 Maaneder og 11 Dage. Dødsaarsag formedelst Brysttæring.)

KB 1851 Sporup sogn opslag 112: Kirsten Pedersen, Tjenestepige i Farre, 32 Aar blev gift 25-10-1851 i Kirken med Hans Nielsen, Tjenestekarl i Farre, 28 Aar. Forlovere: Peder Lyngholm og Laurs Pedersen. (Kirsten er METTE JESPERSDATTER’s lillesøster.)

FT 1855 Sall sogn opsalg 11: Et huus

 • SØREN PEDERSEN, 39 år født i Sporup sogn, Smed og Huusfader
 • METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, 38 år, født i Sall sogn, hans kone
 • METTE SØRENSEN, 13 år, deres Børn, født i Sporup sogn, ugift
 • Karen Marie Sørensen, 11 år, ugift, deres Børn, født i Sall sogn
 • Jensine Sørensen, 10 år, ugift, ditto
 • Ane Kirstine Sørensen, 9 år, ugift, ditto
 • Petrine Sørensen, 7 år, ugift, ditto

(Se også opslag 3 hvor Sørens konkurrent, smed, Anders Pedersen er anført.)

FT 1855 Sall sogn opslag 11:

 • SØREN ERICHSEN, 70 Aar, gift, Opholdsmand, født i Sall
 • KAREN MARIE POULSEN, 58 Aar, gift, Hans Kone, født i Sall
 • Ane Kjerstine Sørensen, 13 Aar, ugift, hans Børn, født i Sall
 • Nielssine Sørensen, 11 Aar, ditto

(Den ældste søn, Poul Sørensen 37 år, bor nu på gården sammen med konen Ane Johanne Laursen på 32, som har et barn af tidligere ægteskab, og sammen har de den ét-årige Karen Marie, som har fået sin farmors fornavne. Pouls lillebror Søren på 16 er tjenestekarl på gården. I en aftægtsbolig tilhørende gården bor SØREN ERICHSEN og KAREN MARIE POULSDATTER sammen med Ane og Nielssine.)

KB 1856 Sall sogn opslag 106: METTE SØRENSEN konfirmeret 05-10-1856 Haurum Kirke, født 01-06-1842. Forældre: Smed SØREN PEDERSEN i Lyngby 1) og hustru METTE KIRSTINE SØRENSDATTER. Kundskab og opførsel: Evner godt+, Flid, Kundskab og Opførsel: Meget godt. Note 1) SØREN og METTE KIRSTINE tilflytter Aptrup 15-04-1844, så smed i Lyngby er forkert i KB. SØREN var tidligere smed i Lyngby men flyttede d. 15-04-1844 til Aptrup.

AGL 1858 Sall sogn opslag 174: METTE SØRENSEN, 16 Aar, forlader tjeneste hos Andreas Sørensen, Gaardmand i Aptrup. Hun rejser til Svenstrup. (Søby sogn)

TGL 1858 Søby sogn opslag 65: METTE SØRENSEN, 16 Aar, født 01-06-1842 i Lyngbye, får Tjeneste hos Mads Nielsen i Svenstrup. Kommer fra Aptrup med Skudsmål 01-11-1858 af Andreas Sørensen. (METTE får tjeneste hos Mads Nielsen, men rejser i 1864 fra tjeneste hos Jacob Nielsen. Vi kan ikke konstatere om hun har været hos både Mads og Jacob, eller om der i denne TGL skulle have stået Jacob.)

FT 1860 Sall, Aptrup by opslag 7:

 • SØREN PEDERSEN, 44 år født i Sporup sogn, Indsidder, Huusfader
 • METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, 43 år, født i Sall sogn, hans hustru,
 • An Kirstine Sørensen, 14 år, født i Sall sogn, ugift
 • Petrine Sørensen, 12 år, født i Sall sogn, ugift
 • deres børn, alle lutheranere.

FT 1860 DDD Søby sogn, Svenstrup Bye, En Gaard:

 • Mariane Nielsen, 58 Aar, Enke, Huusmoder, Gaardmandsenke, født i Søby sogn
 • Jacob Nielsen, 25 Aar, gift, Gaardbestyrer, født i Søby sogn
 • Gertrud f. Baastrup, 26 Aar, gift, hans Kone, født i Dover sogn
 • Mariane Jensen, 19 Aar, ugift, tjenestepige, født i Søby sogn
 • METTE SØRENSEN, 18 Aar, ugift, tjenestepige, født i Sporup sogn
 • Niels Severin Rasmussen, 22 Aar, ugift, tjenestekarl, født i Grønbæk sogn, Viborg
 • Thorvaldt Schultz, 18 Aar, ugift, tjenestekarl, født i Kjøbenhavn
 • Andreas Willumsen, 16 Aar, ugift, tjenestekarl, født i Søby sogn

(METTE er som 18 årig tjenestepige hos enken)

Christian den 9. regerer fra 1863 til 1906

AGL 1864 Søby sogn opslag 31: METTE SØRENSEN, 22 Aar, forlader tjeneste hos Jacob Nielsen i Svenstrup efter 6 Aars Ophold med upaaklagelig tjeneste. Hun rejser til Røgen Bye og Sogn. (Ved søgning i Røgen sogn findes METTE ikke, men er derimod registreret i Sporup sogns KB.)

TGL 1864 Sporup sogn opslag 153: METTE SØRENSEN, 22 Aar, Tjenestetyende. Kommer fra Søby sogn 01-11-1864. Vacc(ineret) 30. Juni 1843.

KB 1867 Sall sogn opslag 210: SØREN ERICHSEN dør 21 October 1867 af Alderdom 82 Aar gammel. Han var Aftægtsmand i Aptrup. Fødested: Sall. Faderens navn: Gmd ERICH THERGILDSEN i Sall.

AGL 1869 Sporup sogn 124: METTE SØRENSEN, 27 Aar, Tjenestetyende. Rejser 16-01-1869 til Sall sogn. (Ugifte METTE er gravid og rejser hjem til sine forældre i Aptrup, Sall sogn.)

TGL 1869 Sall sogn opslag 164: METTE SØRENSEN, 26 Aar, Smedens Datter i Aptrup, kommer 19-01-1869 til Aptrup. Kommer fra Farre ?? Hjort, Røgen 16-01-1869.

KB 1869 Sall sogn Houlbjerg opslag 86: ANE JENSEN, født 14-02-1869, døbt i kirken 06-05-1869. Mor: Ugift Fruentimmer af Aptrup METTE SØRENSEN. Den udlagte barnefader CHRISTEN JENSEN af Farre vedgik skriftlig Paterniteten. Moderen 26 ½ år. Faddere: Pigen Maren Jensen af Farre, Pigen Ane Kirstine Sørensen; Grdmd Poul Sørensen, Tømrer Mikkel Carlsen, Ungkarl Sven Sørensen, her af Aptrup. (ANE er ældste datter af METTE og CHRISTEN) (Se CHRISTEN JENSEN’s familie på hans egen anetavle. Christen = Kristen=Cristen)

KB 1869 Sall Sogn Houlbjerg opslag 138: Ungkarl CHRISTEN JENSEN af Farre, 27 År og Pigen METTE SØRENSEN af Aptrup, 27 År gift d. 12-10-1869 I Kirken. Forlovere: Gårdmd i Farre Søren Poulsen, Smed i Aptrup SØREN PEDERSEN. Fol 342 nr 46. Gift efter 3 Tillysninger. Begge er vaccineret i 1843 af Ditzel.

KB 1877 Sall sogn opslag 202: KAREN MARIE POULSDATTER dør 29 November 1877 af Alderdom 80½ Aar gammel. Afgangne Aftægtsmand SØREN ERICHSEN BØDKER’s Enke.

FT 1880 Sall sogn, Aptrup by opslag 45:

 • SØREN PEDERSEN, 63 år født i Røgen3) sogn, Husfader og smed
 • METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, 62 år, født i Sall sogn, hans kone
 • Ane Kjerstine Sørensen, 33 år, født i Sall sogn, ugift, deres datter
 • Peder Andreas Pedersen, 9 år, født i Sall sogn, deres plejesøn

Note 3): Røgen og Sporup var fællessogn indtil 1813, se KB.

FT 1880 Søby sogn opslag 20:

 • CHRISTEN JENSEN, 37 Aar, Gift, Arbejdsmand, født i Sporup sogn, Skandb Amt
 • METTE SØRENSEN, 37 Aar, Gift, Hans Hustru, født i Sporup sogn, Skanderborg Amt
 • ANE JENSEN, 10 Aar, Ugift, Deres Børn, født her i sognet.
 • Jens Christensen Jensen, 9 Aar, ditto
 • Mette Kjerstine Jensen, 7 Aar, ditto
 • Sofie Jensen, 5 Aar ditto
 • Mathilde Dorthea Jensen, 4 Aar, ditto
 • Søren Peter Jensen, 3 Aar, ditto

KB 1883 Søby sogn, Gjern herred opslag 67: ANE JENSEN på Vadsted Mark, konfirmeret d. 16-02-1883 i Sall Kirke. Forældre: Boelsmand KRISTEN JENSEN på Vadsted Mark og Ugifte METTE SØRENSEN. Kundskab mg+, opførsel mg. (Ugift er fejl i KB, da METTE og KRISTEN bliver gift 12-10-1869.)

FT 1890 Sall sogn, Aptrup by opslag 40:

 • SØREN PEDERSEN, 73 år født i Sporup sogn, Husfader og Grovsmed,
 • METTE KIRSTINE SØRENSDATTER, 72 år, født i Sall sogn, Husmoder,
 • Peder (Andreas) Pedersen, 19 ÅR, Plejebarn, født i Sall sogn.

FT 1890 Søby sogn Vadsted opslag 33:

 • CHRISTEN JENSEN, 47 Aar, gift, Husfader, Husmand, født Sporup sogn, Skandbg
 • METTE SØRENSEN, 47 Aar, gift, Husmoder, født Sporup sogn, Skanderborg
 • Mathilde Dorthea Jensen, 13 Aar, Barn
 • Kjersten Marie Jensen, 9 Aar, Barn
 • Søren Peter Jensen, 12 Aar, Barn
 • Peter Jensen, 7Aar, Barn

KB 1891 Søby sogn, Gjern herred opslag 80: Gift d. 09-12-1891 i Kirken Ungkarl, Mejeribestyrer ESPER LAUSTSEN, 24 år gl fra Eskjær, Grinderslev sogn, og Pige ANE JENSEN, 22 år gl paa Vadsted Mark. Forlovere: KRISTEN JENSEN Boelsmand paa Vadsted Mark og Jens Jensen, Gårdejer i Farre. (Espers familie var ikke forlover, hvorfor?)

KB 1894 Søby sogn opslag 127: KRISTEN JENSEN død d. 02-09-1894, 52 Aar gammel. Gift med Mette Sørensen på Vadsted Mark, Boelsmand paa Vadsted Mark. Søn af Gaardejer Jens Kristensen og Hustru Ane Rasmusdatter i Sporup.

KB 1895 Sall sogn opslag 132: SØREN PEDERSEN død 15-05 1895 i Aptrup by, 78 år, begravet Sall kirkegård 21-05-1895. Forhenværende smed i Aptrup. Gift. Født i Lyngby, Sporup sogn, Gjern herred 15-06-1816.

KB 1895 Sall sogn opslag 141: METTE KIRSTINE SØRENSDATTER død 21-05-1895 i Aptrup by, 77 Aar, begravet Sall kirkegård 27-05-1895. Død i Aptrup samme dag som hendes mand fhv. smed SØREN PEDERSEN blev begravet. Født i Aptrup 22-09-1817. Gift 1 gang. Datter af gårdmand i Aptrup SØREN ERIKSEN og hustru KAREN MARIE POULSDATTER.

FT 1906 Søby sogn Vadsted Mark opslag 13:

 • METTE SØRENSEN, født 01-06-1842, Husmoder ved Landbrug, Enke
 • Mathilde Jensen, født 18-03-1876, datter, Ugift
 • Peter Nikolaj Sørensen, født 10-03-1859, Ugift, Bestyrer

(Se KRISTEN JENSENS egen anetavle for andre børn.)

Frederik den 8. regerer fra 1906 til 1912

KB 1912 Søby sogn opslag 142: METTE JENSEN f. SØRENSEN død 27-04-1912 paa Vadsted Mark, Søby Sogn, Gjern Herred, 69 Aar gammel. Enke efter Boelsmand KRISTEN JENSEN paa Vadsted Mark, Datter af Smed SØREN PEDERSEN og Hustru METTE KIRSTINE SØRENSDATTERi Lyngbye. Hun er født 01-06-1842.

Christian den 10. regerer fra 1912 til 1947

Mere kommer når nyere kirkebøger bliver tilgængelige.